Tuliskan perbandingan sifat-sifat elektron,proton dan netron

Atom terbuat dari partikel yang sangat kecil yang disebut proton, neutron, dan elektron. Proton dan neutron berada di pusat atom, membentuk nukleus. Elektron mengelilingi inti. Ketiga partikel ini dibandingkan dengan sifat-sifatnya dan tercantum di bawah ini.

Diberikan di bawah ini dalam tabel adalah perbandingan antara proton, neutron dan elektron:

Proton

neutron

Elektron

Mereka bermuatan positif

Mereka netral

Mereka bermuatan negatif

Mereka hadir dalam inti semua atom

Mereka hadir dalam inti semua atom kecuali hidrogen

Mereka hadir di kulit terluar dalam sebuah atom dan mengorbit inti bermuatan positif dalam orbit yang terdefinisi dengan baik

Massa proton diambil sebagai satu unit dan sama dengan massa neutron

Massa neutron dianggap sebagai satu unit dan sama dengan massa proton

Massa elektron kira-kira 1/2000 kali massa atom hidrogen

Sebuah proton dilambangkan dengan “p

Neutron dilambangkan dengan “ n

Sebuah elektron dilambangkan dengan “ e

2

May 10, 2022 2:27 am