Apa yang dimaksud dengan Sistem Haversian (osteon)

Sistem Haversian (osteon) adalah Komposisi struktural tulang kompak yang mengandung kanal Haversian, vaskuler yang tersusun memanjang saluran di pusat osteon yang mengandung pembuluh darah dan saraf; Lamella Haversia, lapisan yang disusun secara melingkar osteoid dan osteosit yang mengelilingi kanal; dan kananikuli, saluran-saluran halus melalui tulang yang menyediakan hubungan antara osteosit.

May 10, 2022 2:00 am