Apa yang dimaksud dengan perpustakaan genom

Kumpulan kumpulan klon yang dibuat dari sekumpulan fragmen DNA yang tumpang tindih secara acak yang mewakili seluruh genom suatu organisme.

May 10, 2022 1:55 am