Hitung jumlah massa Oksigen untuk semua isotopnya.

Jumlah lengkap proton dan neutron dalam inti atom adalah nomor massa.

Definisi

Jumlah proton dan neutron digabungkan untuk memberi kita nomor massa atom. Dilambangkan dengan huruf ‘A.’ Kombinasi proton dan neutron disebut nukleon.

Isotop

Jumlah proton tetap sama di semua atom suatu unsur, jumlah neutron dapat bervariasi. Dengan demikian, atom dari unsur yang sama dapat memiliki nomor massa yang berbeda, dan ini disebut isotop.

Jumlah massa Oksigen

Isotop diberi nama berdasarkan nomor massanya. Nomor massa dilambangkan dengan jumlah nomor atom dan neutron.

Nomor atom : Jumlah proton (muatan positif) dalam inti atom diberikan oleh nomor atomnya dan dilambangkan dengan Z

Oksigen memiliki tiga isotop alami.

Nomor atom adalah 8.

  • Isotop oksigen yang paling umum memiliki 8 neutron.

Nomor atomnya adalah 8.

A=Z+N

A=8+8=16

Isotop oksigen kedua adalah oksigen-16.

  • Isotop oksigen kedua memiliki 9 neutron.
    A=8+9=17

Isotop ini adalah oksigen-17.

  • Isotop oksigen ketiga memiliki 10 neutron.
    A=8+10=18

Isotop oksigen ini adalah oksigen-18.

5

March 29, 2022 10:25 pm