Apa yang dimaksud dengan Embrio

Embrio adalah Keadaan awal organisme multiseluler yang dihasilkan dari perkembangan telur.

April 08, 2022 4:54 am