Dapatkah indeks bias mutlak suatu medium terhadap medium lain kurang dari satu? Berikan alasan.

Tidak. Indeks bias mutlak kurang dari satu menunjukkan bahwa kecepatan cahaya dalam medium itu lebih dari itu dalam ruang hampa yang tidak mungkin. Indeks bias mutlak suatu medium adalah perbandingan cepat rambat cahaya dalam ruang hampa dengan cepat rambat cahaya dalam medium tersebut. Kecepatan cahaya dalam ruang hampa selalu lebih besar daripada di media lain.

2

May 10, 2022 2:27 am