Berapa bilangan oksidasi karbon dalam CN^-?

Penyelesaian:

Mari kita pertimbangkan keadaan oksidasi C dalam CN adalah x.

Bilangan oksidasi N = -3

Jumlah bilangan oksidasi sama dengan muatan ion.

x + (-3) = -1

x = -1 + 3

x = +2

Jadi bilangan oksidasi C dalam CN adalah +2.

5

April 09, 2022 5:55 am